Publikace a DVD

Publikace a DVD jsou zaměřeny na cvičení s rehabilitačními míči, malými míči Overball, cvičebními pásy, atd.